0
Aanvraag
€ 0,00
0
Kar
€ 0,00
Bezig met laden...
Bezig met laden...
Product toegevoegd aan uw winkelwagen
Product toegevoegd aan uw winkelwagen Product toegevoegd aan uw winkelwagen
Dit artikel is niet op voorraad.
Het spijt ons, maar het artikel is niet op voorraad.

Privacyverklaring

Dit document gaat in op 25 mei 2018. Hier kunt u de vorige versie van ons Privacyverklaring vinden.

Senetic B.V. de eigenaar van de webshop Senetic.nl, spant zich in om privacy van de gebruikers van haar webservice te beschermen. De zogenaamde Privacyverklaring is opgesteld om persoonsgegevens op een rechtsgeldige, betrouwbare en overzichtelijke manier te verwerken.

1. De begrippen uit de Privacyverklaring betekenen:

Senetic B.V., Senetic.nl, wij, onze – Senetic B.V. gevestigd te Amsterdam​, Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam​.

Klant – Consument of Ondernemer die een Bestelling heeft geplaatst, van plan is om een Bestelling de plaatsen of gebruikmaakt van andere diensten binnen de Webshop (verder ook Koper).

Consument – een natuurlijk persoon die rechtshandelingen uitvoert voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Ondernemer – een natuurlijk persoon, rechtspersoon of bedrijfseenheid die op grond van een wettelijke bepaling rechtspersoonlijkheid bezit en handelt voor doeleinden die rechstreeks verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Account van de Klant (Account) – een subpagina van de webshop waar de Klant o.a. zijn persoonsgegevens kan beheren, meldingen over statuswijziging van zijn Bestelling kan ontvangen, de status van zijn Bestellingen kan controleren en beheren.

Senetic.nl Webshop (verder ook Webshop of Internetwebshop) – een webservice op http://www.senetic.nl, waarmee de Dienstverlener de in het Reglement bepaalde diensten levert en de Klant Bestellingen kan plaatsen.

Reglement – een reglement van verkoop in de Senetic.nl webshop waarbij gebruik wordt gemaakt van een techniek voor communicatie op afstand en diensten worden verricht langs elektronische weg.

Goed – een roerende lichamelijke zaak dat het voorwerp van Verkoopcontract vormt of een recht dat het voorwerp van Verkoopcontract vormt (bv. een licentie).

Dienst (Diensten) – Bestelling, Licentiebestelling of Offerteanvraag, alsook andere diensten die verricht worden in de Webshop.

Bestelling – intentieverklaring van de Klant die een voorstel vormt tot afsluiting van Verkoopovereenkomst met Senetic B.V., om Verkoopovereenkomst op afstand direct af te sluiten in de Webshop, met bepaling van aard en aantal van Goederen die het voorwerp van Verkoopcontract vormen.

Licentiebestelling – intentieverklaring van de Klant die een voorstel vormt tot afsluiting van licentieovereenkomst voor software met Senetic B.V., om Verkoopovereenkomst op afstand (licentieverkoop) direct af te sluiten in de Webshop, met bepaling van aard en aantal van software waarvoor de licentie wordt verkocht.

Offerteaanvraag – offertaanvragen die de Klant heeft ingediend via het Webshopformulier met bepaling van aard en aantal van software waarvoor de licentie wordt verkocht.

AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Instellingen (Privacy) – een Accountfunctionaliteit waarmee een Gebruiker van bepaalde diensten deze diensten kan beheren, inclusief zelfstandig de omvang van de diensten aanpassen, en voorkeuren voor privacybescherming instellen.

Gebruiker – een partij voor wie, overeenkomstig het Reglement en wetgeving, de diensten langs elektronische weg verricht kunnen worden of met wie een Overeenkomst tot het verrichten van diensten langs elektronische weg gesloten kan worden.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens tijdens het gebruikmaken van de diensten van de webshop is Senetic B.V., Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam​, KvK-nummer: 68882211, BTW-nummer: NL857631512B01.

U wordt verzocht contact met ons op te nemen indien u vragen heeft met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens en uw rechten. Wij verzoeken u om alle vragen omtrent uw privacy te versturen naar het e-mailadres: [email protected]

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij, voor welk doeleinde en op welke rechtsgrond?

Omdat we diverse diensten verrichten voor de Gebruikers van onze webshop, verwerken wij uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, in diverse mate en op diverse rechtsgronden die in AVG bepaald zijn. Om informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens zo overzichtelijk mogelijk te tonen hebben we deze informatie onderverdeeld.

3.1. Het aanmaken van Account en authenticatie van Gebruiker in de webshop

Omvang van de gegevens. Voor dit doeleinde verwerken wij de persoonsgegevens die u heeft vermeld op het registratieformulier voor de webshop, dwz. uw voor- en achternaam, telefoonnummer, contactgegevens, e-mailadres en ingestelde wachtwoord.

De klanten kunnen zogenaamde offerteaanvragen indienen om informatie over de beschikbaarheid, prijs en eigenschappen van een product te verkrijgen. Om gebruik te maken van deze functie zal de klant zijn voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en naam van zijn bedrijf moeten opgeven. Elke keer dat de klant met ons contact opneemt (telefonisch of via e-mail) worden de bovenstaande gegevens gebruikt om de vragen te beantwoorden.

Klanten kunnen tevens producten bestellen. Indien een Klant een product bestelt, wordt hij gevraagd om gegevens te vermelden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een verkoopovereenkomst.

Rechtsgrond. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van dienstverlening: Account aanbieden (art. 6 lid 1 punt b van de AVG).

3.2. Diensten waarvoor geen Account nodig is

Soorten diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens om diensten te verlenen waarvoor geen Account nodig is zoals:

• e-mailberichten met marketing- en commerciële informatie versturen;

• reclames tonen.

Omvang van de gegevens. Voor dit doeleinde verwerken wij de gegevens omtrent uw handelingen in de webshop, dwz.: bekeken producten en andere paginas van de webshop en gegevens omtrent de sessie, uw apparaat en besturingssysteem, browser, locatie en unieke ID.

Rechtsgrond. Ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 punt f van de AVG): groter gebruiksgemak voor onze diensten die langs elektronische weg worden verricht en het verbeteren van functionaliteiten van deze diensten.

3.3. Diensten waarvoor een Account nodig is

Soorten diensten en functionaliteiten. Wij verwerken uw persoonsgegevens om diensten te verlenen waarvoor een Account nodig is zoals het verwerken van bestellingen.

Omvang van de gegevens. Voor dit doeleinde verwerken wij de persoonsgegevens uit het registratieformulier en gegevens omtrent uw handelingen in de webshop, dwz.: bekeken producten en andere paginas van de webshop en gegevens omtrent de sessie, uw apparaat en besturingssysteem, browser, locatie en unieke ID.

Het vermelden van bepaalde gegevens is een voorwaarde om van bepaalde diensten en functionaliteiten van het Account gebruik te kunnen maken (verplichte gegevens). De gegevens worden automatisch gemarkeerd door ons systeem. Indien de gegevens niet worden vermeld, kunnen wij bepaalde diensten en functionaliteiten van het Account niet verlenen. Het vermelden van andere persoonsgegevens behalve verplichte gegevens is vrijwillig.

Rechtsgrond. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van dienstverlening: Account aanbieden (art. 6 lid 1 lit. b van de AVG) en ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 punt f van de AVG): groter gebruiksgemak voor onze diensten die langs elektronische weg worden verricht en het verbeteren van functionaliteiten in deze diensten.

3.4. Gebruiksstatistieken voor afzonderlijke functionaliteiten van de Webshop, het bevorderen van gebruiksgemak van de Webshop en het waarborgen van IT-veiligheid van de Webshop

Omvang van de gegevens. Voor deze doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens omtrent uw handelingen in de webshop, dwz.: bezochte paginas en subpaginas van de webshop, duur van die bezoeken, alsook uw zoekgeschiedenis, IP-adres, locatie, ID van uw apparaat, uw browser en besturingssysteem.

Rechtsgrond. Ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 punt f van de AVG): groter gebruiksgemak voor onze diensten die langs elektronische weg worden verricht en het verbeteren van functionaliteiten van deze diensten.

3.5. De instelling, uitoefening of inning van een rechtsvordering

Omvang van de gegevens. Voor dit doeleinde kunnen wij een aantal van uw persoonsgegevens van uw Account verwerken zoals: voor- en achternaam, adres, manier waarop u gebruik van onze diensten maakt indien vorderingen betrekking hebben op de manier waarop u gebruik van onze diensten maakt, andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het bewijzen van een rechtsvordering inclusief de omvang van de schade.

Rechtsgrond. Ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 punt f van de AVG): rechtsvorderingen instellen, uitoefenen en innen en zich tegen rechtsvorderingen te verweren bij rechtbanken en andere overheidsinstanties.

3.6. Klachten- en aanvragenafhandeling, het beantwoorden van vragen

Omvang van de gegevens. Voor dit doeleinde kunnen wij een aantal van uw persoonsgegevens van uw Account verwerken, alsook de gegevens over het gebruik van onze diensten die de grondslag zijn voor uw klacht of aanvraag, gegevens uit documenten die aan uw klacht of aanvraag bijgevoegd zijn.

Rechtsgrond. Ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 punt f van de AVG): verbeteren van functionaliteit voor onze diensten die langs elektronische weg worden verricht en het bouwen van positieve relaties met de Klant op basis van betrouwbaarheid en loyaliteit.

3.7. Klanttevredenheidsonderzoek

Omvang van de gegevens. Voor dit doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uw bestelling te verwerken en uw antwoorden op onze vragen in formulieren en vraaglijsten die tevredenheid toetsen.

Rechtsgrond. Ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 punt f van de AVG): verbeteren van functionaliteit voor onze diensten die langs elektronische weg worden verricht en beoordelen van tevredenheid over onze diensten.

4. Hoe stemmen we onze diensten af op uw interesses en voorkeuren?

Het is ons doel om alle marketinguitingen in onze webshop zo goed mogelijk af te stemmen op uw interesses en voorkeuren (profilering). Om informatie zo overzichtelijk mogelijk te tonen beschrijven we hieronder wat profilering inhoudt.

4.1. Aanbevolen producten

Soort diensten. Aanbevolen producten worden aan u in de Webshop getoond voor en na het inloggen, alsook in de vorm van marketinguitingen. Ze worden ook verstuurd naar het vermelde emailadres.

Omvang van de gegevens. Voor dit doeleinde verwerken wij de persoonsgegevens waarmee u uw Account hebt aangemaakt, gegevens voor het verwerken van bestellingen en gegevens omtrent uw handelingen in de Webshop, die met behulp van cookies geregistreerd en bewaard worden.

Profilering. Op basis van dusdanig verzamelde gegevens selecteren wij en tonen wij aan u de meest passende marketingberichten.

Evenwicht van de belangen. Na de afweging van onze belangen en uw belangen, rechten en vrijheden zijn we tot de conclusie gekomen dat het tonen van aanbevolen producten en diensten in verband met profilering uw privacy niet gaat schenden en gaat geen overmatige overlast voor Gebruikers veroorzaakt. Tijdens het afwegen van belangen, rechten en vrijheden hebben we rekening gehouden met de volgende omstandigheden:

a. aanbevolen producten zijn een tool waarmee u onze producten en diensten eenvoudiger kunt inzien doordat er producten worden getoond die mogelijk interessant zijn voor u. Daardoor kunnen we aannemen dat het verwerken van persoonsgegevens teneinde van het aanbevelen van producten en diensten in overeenstemming is met redelijke verwachtingen van Gebruikers;

b. het tonen van aanbevolen producten en diensten en andere marketingberichten alook het versturen hiervan naar een e-mailadres is in overeenstemming met redelijke verwachtingen van Gebruikers. Gebruikers hebben met name ingestemd met het ontvangen van zulke berichten overeenkomstig de wetgeving omtrent het verrichten van diensten langs elektronische weg;

c. wij gebruiken uitsluitend de gegevens omtrent uw handelingen in de Webshop. Wij willen graag weten welke producten en diensten u zoekt, welke aanbiedingen voor u interessant zijn, niet wat u doet op andere websites;

d. wij respecteren uw wensen en bevorderen de handhaving van uw rechten. Daarom zorgen wij voor een eenvoudige manier om uw toestemming voor aanbevelingen in te trekken via meldingen in de mobiele app, in browser en in e-mailberichten vanuit instellingen van het Account (tabje Instellingen (Privacy)) of vanuit de browserinstellingen.

Rechtsgrond. Ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 punt f van de AVG): het tonen van aanbevelingen die mogelijk samenhangen met uw voorkeuren en interessen.

4.2. Marketing voor producten en diensten van ons en van onze klanten

Omvang van de gegevens. Voor dit doeleinde verwerken wij persoonsgegevens waarmee u uw Account hebt aangemaakt, gegevens vermeld bij het plaatsen van een bestelling en gegevens omtrent uw handelingen in de Webshop, die met behulp van cookies geregistreerd en bewaard worden. Gegevens omtrent uw handelingen hebben met name betrekking op gegevens zoals: zoekgeschiedenis, klikken in de Webshop, bezoeken van paginas en subpaginas van de Webshop, inlog- en registratiedatums, gegevens omtrent gebruik van bepaalde diensten in de Webshop, geschiedenis en handelingen met betrekking tot onze e-mailcommunicatie.

Profilering. Wij gebruiken bovenstaande gegevens om marketinginformatie te selecteren over producten en diensten van ons en van onze klanten die u mogelijk interesseren.

Remarketing. Wij maken gebruik van diensten van externe leveranciers om u buiten de Webshop te bereiken met onze marketingberichten. Dankzij deze diensten worden onze marketingberichten getoond op websites buiten onze Webshop. Voor dit doeleinde gebruiken externe leveranciers bv. een bepaalde code of een pixel om informatie te verkrijgen over uw handelingen in de Webshop. Details hiervan zijn in het Cookiebeleid beschreven.

Rechtsgrond. Ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 punt f van de AVG): marketing voor onze producten en diensten en producten en diensten van onze klanten

Evenwicht van de belangen. Na de afweging van onze belangen en uw belangen, rechten en vrijheden zijn we tot de conclusie gekomen dat marketing in verband met profilering uw privacy niet gaat schenden en geen overmatig overlast gaat veroorzaken. Tijdens het afwegen van belangen, rechten en vrijheden hebben we rekening gehouden met de volgende omstandigheden:

a. u heeft ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie op het opgegevens e-mailadres. Daarom zijn wij van mening dat u redelijkerwijs dergelijke communicatie kunt verwachten;

b. wij gebruiken uitsluitend de gegevens omtrent uw handelingen in de Webshop. Wij willen graag weten welke producten en diensten u zoekt, welke aanbiedingen voor u interessant zijn, niet wat u doet op andere websites;

c. wij respecteren uw wensen en bevorderen de handhaving van uw rechten. Daarom zorgen wij voor een eenvoudige manier om uw toestemming voor e-mailberichten in te trekken vanuit instellingen van het Account (tabje Instellingen (Privacy)) of vanuit browserinstellingen.

5. Aan wie worden uw persoonsgegevens beschikbaar gemaakt?

Onze databases worden beschermd tegen toegang voor derden. De gegevens die tijdens registratie of aankoop worden verzameld, worden gebruikt om de leveringen op de juiste manier te realiseren en om de status van een bestelling te volgen en indien door de klant gewenst, om de bestelling te wijzigen voor het versturen. Om de afspraak te kunnen realiseren kan de Senetic.nl webshop uw gegevens beschikbaar maken voor derde partijen zoals:

5.1. Dienstenleveranciers

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan leveranciers van diensten waarvan we gebruikmaken voor onze webservice. Afhankelijk van contractuele afspraken en omstandigheden volgen de dienstenleveranciers aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven onze instructies inzake de doeleinden en middelen van een verwerking (verwerkers) of bepalen zelfstandig de doeleinden en middelen van een verwerking (verwerkingsverantwoordelijken).  De lijst van onze dienstenleveranciers vindt u hier. Deze lijst wordt continu bijgewerkt.

Verwerkers. We maken gebruik van leveranciers die uw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Deze leveranciers verzorgen onze hosting in de cloud, leveren systemen voor online marketing, web-pushnotificaties, het versturen van e-mails, analyse van verkeer in de webservice, analyse van effectiviteit van marketingscampagnes en ondersteunen het functioneren van bepaalde functionaliteiten van het Account.

Verwerkingsverantwoordelijken. We maken gebruik van leveranciers die uw persoonsgegevens niet enkel in onze opdracht verwerken en zelf de doeleinden en middelen van een verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen. Deze leveranciers verzorgen onze remarketingcampagnes en voeren statistische onderzoeken uit.

Locatie. Onze leveranciers zijn voornamelijk gevestigd in Polen en andere landen van Europese Economische Ruimte (EER), bv. in Ierland. Sommige van onze leveranciers zijn buiten de EER gevestigd. Omdat uw gegevens buiten de EER worden doorgegeven hebben we ervoor gezorgd dat onze leveranciers gegarandeerd een hoge graad van bescherming van persoonsgegevens bieden. Deze garanties vloeien met name voort uit de verplichting om de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen te gebruiken of uit de deelname aan het privacyschild-programma, ingesteld bij uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming.

U heeft het recht om een kopie van de vastgestelde modelcontractbepalingen van ons te verkrijgen. Hiervoor dient u een aanvraag in zoals beschreven in artikel 2 van de Privacyverklaring.

5.2. Overheidsinstanties

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de bevoegde overheidsinstanties.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u een Account in de Senetic.nl webshop heeft zodat we u een Account, eraan verbonden functionaliteiten en andere diensten kunnen aanbieden overeenkomstig het Reglement, alsook voor marketingdoeleinden. Na het verwijderen van uw Account worden uw gegevens geanonimiseerd, met uitzondering van de volgende gegevens: uw voor- en achternaam, e-mailadres, uw bestellingen en informatie over toestemmingen (deze gegevens worden 3 jaar na het verwijderen van het Account bewaard teneinde van verwerken van klachten en rechtsvorderingen die verband houden met gebruik van onze diensten).

Uw persoonsgegevens die verband houden met het verwerken van Bestellingen en Licentiebestellingen in onze Webshop worden bewaard gedurende een periode die bepaald is in de wetgeving, bv. belastingwetgeving. Na het verstrijken van deze periode worden uw gegevens anoniem gemaakt.

De via cookies verzamelde persoonsgegevens bewaren wij gedurende de bewaartijd van cookies die opgeslagen zijn op de apparaten van Gebruikers. Details over de manier waarop we cookies gebruiken bevinden zich in het Cookiebeleid

7. Wat zijn uw rechten in verband met het verwerken van persoonsgegevens?

Wij zorgen dat u uw onderstaande rechten kunt uitvoeren door contact via het e-mailadres: [email protected]. Daarnaast kunt u Accountinstellingen wijzigen in het tabje Instellingen (Privacy) nadat u in de Webshop ingelogd bent.

7.1. Recht om uw toestemming in te trekken

Op grond van artikel 7, lid 3, van de AVG heeft u het recht om elke toestemming in te trekken die u heeft gegeven tijdens de registratie in de Webshop en tijdens het gebruik van diensten en functionaliteiten van de Webshop. Het intrekken van de toestemming wordt van kracht vanaf het moment waarop uw toestemming is ingetrokken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Het intrekken van de toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor u. Het kan u echer weerhouden van het gebruiken van diensten of functionaliteiten die wij overeekomstig de wet slechts met uw toestemming kunnen verlenen.

7.2. Recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens

Op grond van artikel 21 van de AVG heeft u het recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens, inclusief profilering, indien wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang, bv. wanneer u gebruikmaakt van aanbevolen producten en diensten, voor marketing van onze producten en diensten, gebruiksstatistieken voor bepaalde functionaliteiten van de webservice, verbeteren van gebruiksvriendelijkheid van de Webshop en tevredenheidsonderzoek.

Wanneer u zich uitschrijft voor e-mails met aanbevolen producten en diensten en van marketingberichten over producten en diensten van ons of van onze klanten, dan zien wij dat als uw bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens, inclusief profilering, voor deze doeleinden.

Indien uw bezwaar gegrond blijkt en wij geen andere rechtsgrond hebben om de persoonsgegevens te verwerken, verwijderen wij uw gegevens waarop uw bezwaar betrekking heeft.

7.3. Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)

Op grond van artikel 17 van de AVG heeft u het recht om wissing van sommige of alle op u betrekkelijke persoonsgegevens te eisen. De eis tot wissing van alle persoonsgegevens behandelen wij als de eis tot verwijderen van uw Account.

U kunt wissing van persoonsgegevens eisen wanneer:

a. u de toestemming waarop de verwerking berust intrekt: voor zover de persoonsgegevens verwerkt werden op basis van deze toestemming;

b. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

c. u bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden maakt;

d. u bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor gebruiksstatistieken en tevredenheidsonderzoek maakt en uw bezwaar als gegrond wordt aangemerkt;

e. de persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.

Ook al eist u wissing van uw persoonsgegevens wanneer u bezwaar maakt of uw toestemming intrekt, mogen wij bepaalde persoonsgegevens behouden voor zover noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit heeft met name betrekking op persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, e-mailadres en bestellingen. Deze gegevens behouden wij teneinde van verwerken van klachten en rechtsvorderingen die verband houden met het verwerken van bestellingen.

7.4. Recht op beperking van de verwerking

Op grond van artikel 18 van de AVG heeft u het recht de beperking van de verwerking te eisen. Indien wij een dergelijke eis ontvangen, dan in afwachting van het verwerken van uw eis kunt u geen gebruik maken van bepaalde functionaliteiten of diensten waarvoor uw persoonsgegevens waarop uw eis betrekking heeft, verwerkt werden. We gaan u ook geen berichten sturen, inclusief marketingberichten.

U heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen indien:

a. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist – gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, maar niet langer dan 7 dagen;

b. de verwerking is onrechtmatig en u verzoekt in plaats van het wissen van de persoonsgegevens om beperking van het gebruik ervan;

c. de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking – de verwerking wordt beperkt in afwachting van het antwoord op de vraag of uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze belangen die door verwerking van uw persoonsgegevens worden gediend.

7.5. Recht van inzage van uw gegevens

Op grond van artikel 15 van de AVG heeft u het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is, heeft u het recht om:

a. inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens;

b. volgende informatie te verkrijgen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of de criteria om die termijn te bepalen, uw rechten op grond van de AVG en uw recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de bron van uw gegevens, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en de passende waarborging indien gegevens buiten de Europese Unie worden verstuurd;

c. een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van inzage van uw gegevens wordt u verzocht contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 2.

7.6. Recht op rectificatie

Op grond van artikel 16 van de AVG heeft u het recht om rectificatie van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen (indien die onjuist zijn) of vervollediging van uw persoonsgegevens te verkrijgen (indien die onvolledig zijn).

7.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op grond van artikel 20 van de AVG heeft u het recht om de persoonsgegevens, die u heeft verstrekt, te verkrijgen, en aan een andere, door u gekozen verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. U heeft tevens het recht om te eisen dat wij uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke versturen, voor zover het technisch mogelijk is.

Uw persoonsgegevens worden verstuurd in de vorm van een csv-bestand. Het csv-formaat is een gangbare, machineleesbare formaat die het mogelijk maakt om verkregen persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te versturen.

7.8. Hoe lang duurt het voor uw eis wordt ingewilligd?

Indien u eist dat wij uw bovenstaande rechten uitoefenen, wij willigen uw eis onverwijld in of we wijzen het onverwijld af, maar uiterlijk binnen 30 dagen vanaf het ontvangen van uw eis. Indien vanwege complexe aard van uw eis of aantal eisen wij niet in staat zijn om uw eis binnen 30 dagen in te willigen, gaan we het binnen daaropvolgende 60 dagen inwilligen en u van tevoren over het verlengen van deze termijn informeren.

Om technische redenen hebben wij telkens 48 uur nodig om de door de Gebruiker gekozen instellingen in onze systemen bij te werken. Daarom kan het tijdens het bijwerken van systemen gebeuren dat een Gebruiker een e-mail krijgt waarvoor hij is uitgeschreven.

7.9. Klachten, vragen en aanvragen

Uw klachten, vragen en aanvragen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en uitoefening van uw rechten kunt u aan ons versturen.

Indien u van mening bent dat uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens of andere rechten die uit de AVG voortvloeien, geschonden zijn, heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

8. Hoe zorgen wij dat uw persoonsgegevens veilig zijn?

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens veilig te stellen. Tijdens het registreren en inloggen wordt door de servers versleutelde gegevens overdracht (SSL) gebruikt. Daardoor worden de identificerende gegevens van de Gebruikers van de webshop beschermd en wordt het aanzienlijk moeilijker voor onbevoegde systemen of personen om toegang tot het Account van de Klant te verkrijgen.

9. Hoe gebruiken wij cookies?

Details over de manier waarop we cookies gebruiken kunt u in het Cookiebeleid vinden.

10. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij behouden het recht om deze Privacyverklaring aan te passen door een nieuwe Privacyverklaring op deze pagina te publiceren. We gaan u over alle wijzigingen en aanvullingen informeren door toepasselijke berichten op de hoofdpaginas van de webshop. Indien de wijzigingen belangrijk zijn, kunnen wij u ook afzonderlijke meldingen sturen naar het door u opgegeven e-mailadres.

Niets in deze Privacyverklaring vormt een beperking van uw rechten overeenkomstig het Reglement en de wetgeving.

Geselecteerde producten

Laten we contact houden!
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze aanbiedingen en actualiteiten

Door op "inschrijven" te klikken geeft u toestemming voor het ontvangen van marketinginformatie op het opgegeven emailadres. De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is Senetic B.V. gevestigd op Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, Nederland. U kunt inzage tot uw gegevens aanvragen, deze rectificeren, wissen, de verwerking van persoonsgegevens beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens. Gedetailleerde informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in ons privacybeleid.

Incorrect e-mail adres.
Dit e-mail adres is al bevestigd.
Dit e-mail adres is nog niet bevestigd.
Bedankt!
Kijk in uw inbox: u gaat van ons een verzoek krijgen om uw inschrijving voor de nieuwsbrief te bevestigen.
Portaal voor wederverkopers
Alles wat je zoekt.Doe mee!
Senetische B2B
Senetische B2BPlatform voor zakelijke klantenDoe mee!
Betaalmethoden
Verzendmethoden
Certificaten en onderscheidingen